Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

 Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do 18. roku życia,

  • w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,

  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

    Wnioski o wydanie karty dużej rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Leżajsku pokój nr 7

Wykaz ulg znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 W roku 2019 w ramach gminnej Karty Dużej Rodziny, rodziny mogą liczyć na rabat w zakupie towarów i usług w niżej wymienionych placówkach oraz instytucjach będących Partnerami projektu „Karta Dużej Rodziny”.

1) Sklepy GS „Samopomoc Chłopska” na terenie Gminy Leżajsk

 2) Sklepy „Delikatesy Centrum” w Giedlarowej, Brzózie Królewskiej i Wierzawicach

 3) Sklep „Sezamek wszystko dla dzieci” Giedlarowa

 4) Studio Fotografii Daniel Drąg – Leżajsk, ul. Mickiewicza 50

 5) Wstęp na imprezy i zajęcia organizowane przez GOK na preferencyjnych warunkach

 6) Zniżka na ponadwymiarowe godziny pobytu dziecka w przedszkolach gminnych

 7) Wstęp na MOSiR w Leżajsku na preferencyjnych warunkach

 8) Restauracja Dębnianka, Wierzawice 798

 9) Supermarket SPAR, Leżajsk ul. Klasztorna 2

 10)Spółdzielnia Socjalna ,,Bajkolandia’’, Leżajsk ul. Leśna 22

 W przypadku pozyskania nowych Partnerów dla „Karty Dużej Rodziny”, informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.