Numery telefonów :

dyrektor GOPS : (17) 240 61 43
rejon opiekuńczy : Wierzawice –  (17) 240 61 42
rejon opiekuńczy : Brzóza Królewska, Maleniska (17) 240 61 47
rejon opiekuńczy : Brzóza królewska, Stare Miasto, Przychojec : (17) 240 61 41
rejon opiekuńczy : Dębno, Piskorowice, Rzuchów: (17) 240 61 49
rejon opiekuńczy : Biedaczów , Gwizdów ,  (17) 240 61 44
rejon opiekuńczy : Ch. Dębniańskie, Hucisko (17) 240 61 45
świadczenia rodzinne : (17) 240 61 47
zaliczka alimentacyjna : (17) 240 61 48
dodatki mieszkaniowe : (17) 240 61 45

Fax : (017) 240 61 43

email : info @ gops . lezajsk . pl (pisane razem bez odstępów)