Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swym zasięgiem 12 sołectw zamieszkałych przez 20 276 mieszkańców.

Wykaz rejonów opiekuńczych :

rejon opiekuńczy Giedlarowa
rejon opiekuńczy Wierzawice
rejon opiekuńczy Brzóza Królewska
rejon opiekuńczy Stare Miasto,Przychojec
rejon opiekuńczy Biedaczów, Gwizdów,Maleniska
rejon opiekuńczy Hucisko ,Chałupki Dębniańskie, Rzuchów
rejon opiekuńczy Dębno, Piskorowice