Szczegółową organizację wewnętrzną , podział zadań , praw i obowiązków pracowników określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka zatwierdzony przez Wójta Gminy.

Ośrodkiem kieruje p. o. Dyrektora – mgr Ewa Kania

Sprawy księgowe prowadzi –  mgr Dorota Baj oraz mgr Marta Pietrkiewicz

Sprawy kadrowe prowadzi - mgr Agnieszka Zawadzka

Dział pomocy środowiskowej :

Marta Dąbek – starszy specjalista pracy socjalnej – rejon opiekuńczy Giedlarowa
Stanisława Zwolak Bałut – starszy pracownik socjalny – rejon opiekuńczy Stare Miasto, Przychojec
Elżbieta Półtorak – główny specjalista pracy socjalnej – rejon opiekuńczy Dębno, Piskorowice
Maria Śliż – starszy pracownik socjalny – rejon opiekuńczy Brzóza Królewska
mgr Barbara Grab – główny specjalista pracy socjalnej – rejon opiekuńczy Chałupki Dębniańskie, Hucisko
Bogumiła Brzuzan – specjalista pracy z rodziną – rejon opiekuńczy Biedaczów, Gwizdów
Renata Szwed – specjalista pracy z rodziną – rejon opiekuńczy Giedlarowa od numeru 774 do 955 oraz prawa strona drogi Leżajsk – Łańcut do numeru 974
mgr Jakub Rogoń – pracownik socjalny – rejon opiekuńczy Brzóza Królewska – przysiółki: Sroki, za Szosą, Olejarze, Koniec, Sypy, DPS oraz Maleniska
Stelmarczyk Beata – pracownik socjalny – rejon opiekuńczy Wierzawice od numeru 1 do 70 oraz od 320 do  704 oraz Rzuchów

Adrianna Rogala - pracownik socjalny- rejon opiekuńczy Wierzawice od numeru 71 do 319
Katarzyna Majder - pracownik socjalny

Asystent rodziny - mgr Paulina Baj

Referat ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

mgr Urszula Płoszaj-Pańczak - Kierownik referatu Świadczeń rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego

mgr Małgorzata Tabaka – samodzielny referent
mgr Sylwia Paul – samodzielny referent
mgr Iwona Sroczyk – samodzielny referent

mgr Kiełbicka Agata - referent

mgr Stanisława Trestka - referent (Dobry Start, Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Stypendium Szkolne)

Pozostali pracownicy:

Ewa Dmitrowska - pomoc administracyjna