Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje szereg działań fakultatywnych z obszaru ekonomii społecznej do których należą między innymi takie działania jak:

 - Współtworzenie Centrum Integracji Społecznej – pracownicy socjalni w ramach swojej pracy socjalnej z klientami aktywizowali, motywowali, zapraszali na spotkania edukacyjno-informacyjne na temat co to jest Centrum Integracji Społecznej, kto może być uczestnikiem i na jakich zasadach. Po wyłonieniu grupy chętnych osób pracownicy socjalni przeprowadzili rekrutację uczestników zapraszając każdego indywidualnie na rozmowę z psychologiem i doradcą zawodowym. Obecnie w Centrum Integracji Społecznej aktywnie pracuje 38 osób.

- Ścisła współpraca z organizacją pozarządową „Caritas” w realizacji projektu „Integracja przez aktywizację”. Polegała ona głównie na rekrutacji około 180 osób, które są bezrobotne lub kwalifikują się do korzystania ze wsparcia pomocy społecznej. W ramach współpracy pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady z zainteresowanymi kandydatami w celu wystawienia zaświadczenia potwierdzającego możliwość zakwalifikowania się do projektu oraz informowali różnych pracodawców tj. firmy prywatne, przedsiębiorców oraz instytucje o możliwości zatrudnienia w swojej firmie osób na pół roczny staż lub na substytuowaną umowę o pracę na 12 miesięcy. Obecnie w projekcie bierze udział 36 pracodawców, 46 osób pracuje na stażu oraz 14 osób podpisało umowy o pracę.

- Współtworzenie Spółdzielni Socjalnej „GMINOVA” . Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej weszli w skład grupy inicjatywnej, która wzięła udział w szeregu szkoleń celem nabycia wiedzy, jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną. W wyniku nabytych umiejętności pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z pracownikami Gminy napisali Biznes Plan oraz złożyli wniosek na dofinansowanie przedsięwzięcia. Nastąpiła rekrutacja pracowników na przygotowane stanowiska pracy. Zadaniem Ośrodka Pomocy Społecznej była również pomoc w rozliczeniu projektu. Obecnie w spółdzielni socjalnej pracuje 15 osób.

 - Ścisła współpraca z organizacją pozarządową „Caritas” w realizacji projektu „Pomocna dłoń”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wytypował 40 osób wymagających wsparcia i usług opiekuńczych w domu. Opiekunowie medyczni oraz opiekunowie osób niepełnosprawnych świadczą bezpłatnie usługi w domach swoich podopiecznych.

 - Utworzenie i wyposażenie oraz prowadzenie „Dziennego Domu Pobytu Senior+”. Urząd Gminy złożył wniosek na pozyskanie środków z budżetu państwa na utworzenie, wyposażenie i prowadzenie „Dziennego Domu Pobytu Senior+”. W ramach inwestycji zmodernizowany i wyremontowany został budynek starej szkoły w kwocie ponad 800 tyś. Obecnie Dom Dziennego Pobytu SENIOR+ rozpoczął działalność w ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dom dysponuje 30 miejscami.

- „Opieka wytchnieniowa” w ramach współpracy z Urzędem Pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnienia opiekuna medycznego do opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, aby rodzic mógł w tym czasie zająć się swoimi sprawami.

 - Organizacja wigilii dla samotnych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Caritas organizują wigilię dla mieszkańców gminy Leżajsk na około 200 osób. Osoby uczestniczące w wigilii otrzymują również paczki żywnościowe na święta. Tym, którzy nie mogą osobiście brać udziału w tym wydarzeniu pracownicy socjalni rozwożą paczki do domu swoich podopiecznych klientów.

 - Wydawanie żywności w ramach realizacji POPŻ (Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej). Pracownicy socjalni w ramach swojej pracy socjalnej typują rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i wydają żywność.

 - Pozyskiwanie środków na realizację projektu z zakresu przemocy w rodzinie. W tym roku 2019 w projekcie zaplanowane jest 44.050 zł na realizację takich działań jak:

  • szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego,

  • 3 dniowe warsztaty dla sprawców przemocy,

  • 1 dniowe warsztaty dla całej rodziny,

  • prowadzenia Centrum Wsparcia Rodziny z usługą psychologa i terapeuty rodzinnego